ارزش گذاری فناوری
top-view-businessmen-analyzing-bar-charts-laptop_1098-344

با توجه به اینکه زیست‌بوم نوآوری استان آذربایجان شرقی به لحاظ زیرساخت و منابع نوآوری گسترده بوده و همواره در سهم شرکت­ های دانش­بنیان پیشتاز بوده است در همین راستا با توجه به لزوم حفظ و ضبط حقوق صاحبان ایده و فناوری، یکی از پروژه­ های سازمان ربع‌رشیدی ارزشگذاری استارتاپ تعریف شده است. در این راستا سازمان ربع‌رشیدی با استفاده از زیر ساخت نرم افزاری و دانش فنی ارائه شده توسط شرکت تحلیلگران کسب و کار بهاسنج خدمات ارزشگذاری استارتاپ را برای جامعه نوآور و فناور فراهم آورده است. ارزشگذاری یکی از ملاحظات جدی در دنیای سرمایه‌گذاری، تأمین‌مالی و شرکت‌داری است. علاوه بر اینکه اطلاع از ارزش شرکت در انجام معامله سهام شرکت‌ها از ضروریات است؛ دانستن ارزش کسب و کار یا دارایی‌ها در ارزیابی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و شناسایی محرک‌های اصلی رشد و توسعه کسب و کارها از موارد بسیار مهم است. مفهوم ارزش منصفانه یا ارزش منصفانه بازار، جوهره اصلی استانداردهای (IFRS) International Financial Reporting System است؛ بدین منظور برآورد صحیح از ارزش شرکت‌ها و دارایی‌ها علاوه بر کاربرد در گزارشگری مالی، در موضوعات ادغام و اکتساب، تعیین مالیات و خسارت و اختلافات حقوقی از ضروریات خواهد بود.

دو رویکرد کلی جهت ارزشگذاری وجود دارد.

1- رویکردهای کلاسیک

2- رویکردهای کیفی- ابتکاری.

رویکردهای کلاسیک شامل روش‌های نسبی، دفتری و درآمدی می‌باشند و بیشتر برای شرکت‌های بالغ کاربرد دارند زیرا، اطلاعات دقیقی از آینده و عملکرد شرکت‌ها مورد نیاز است. رویکردهای کیفی- ابتکاری متنوع هستند و شناخته‌شده‌ترین روش‌های آن، کارت امتیازی، چک لیست و وی سی می‌باشند. منطق روش‌های کیفی – ابتکاری غالباً بر مبنای فاکتورهای کمی یا کیفی و وزن‌دهی به آن‌ها می‌باشد که طبیعتاً هر چقدر کسب و کار امتیاز بیشتر داشته باشد، دارای ارزش بیشتری خواهد بود. تعیین معیارها و امتیازدهی به آن‌ها نیازمند تجربه و تخصص در حوزه ارزشگذاری می‌باشد و شرط استفاده از آن‌ها بومی‌سازی با توجه به شرایط اقتصادی هر کشور می‌باشد. در این سامانه تمامی مدل‌های ارزشگذاری مورد استفاده بومی‌سازی شده‌اند و علاوه بر آن از روش ترکیبی از دو رویکرد کلاسیک و کیفی – ابتکاری استفاده شده است.

شیوه ارشگذاری در سامانه  rinotech.bahasanjplus.ir:

بسته به اطلاعاتی که در سامانه وارد می شود، نوع استارتاپ و مرحله عمر، مدل مناسب ارزشگذاری با وزن‌های مختلف نمایش داده می شود. بعد از ارزشگذاری در سامانه و دانلود گزارش در مورد روش‌های مورد استفاده توضیحات بیشتری ارائه شده است.