سند علم و فناوری

امروزه سهم علم و فناوری در ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصادهای مدرن، ارتقاء توان رقابتی در سطوح بازارهای بین‌المللی، گسترش تعاملات سازنده بر هیچ کشوری پوشیده نیست. تحقق موارد فوق نیازمند وجود برنامه‌ای مشخص با چشم‌انداز قابل دستیابی می‌باشد.

سازمان ربع‌رشیدی با توجه به مأموریت‌های خود در حوزه مدیریت علم و فناوری با حمایت‌های استانداری آذربایجان شرقی اقدام به تهیه‌ سندی راهبردی در حوزه علم و فناوری نموده است تا جایگاه و میزان اثرگذاری این استان در حوزه‌های علمی و فناوری کشور احراز گردد.