نصر: رینواسکیل رویداد مهارت آموزی با اولویت اشتغال دانش بنیان با حضور معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مشاور معاونت امور تعاون و رئیس مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران، مدیران دستگاه های اجرایی و مراکز نوآوری در مرکز فنی و حرفه ای شماره 3 تبریز برگزار شد. عکس ها از امیرعلی نجار کریمی