حمایت کنندگان سازمان ربع رشیدی

سازمان ربع رشیدی مفتخر است تا از حامیان خود در حوزه های مختلف کشور که همیشه و بی وقفه در مسیر رشد و توسعه این سازمان نقش پر رنگی ایفا کرده اند‌٬ تشکر و قدردانی به عمل بیاورد.

5-01
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهور
4-01
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
3-01
استانداری آذربایجان شرقی