رویداد رینوفست 2023

اولین فستیوال نوآوری و فناوری دانش آموزی در حوزه های: هوش مصنوعی، رباتیک و هوافضا 14 الی 17 آذر ماه 1402

امروزه توسعه روزافزون علم به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار و یک پیشران بهره وری و اقتصادی محسوب می گردد. قافله تکنولوژی نیز که با سرعت در حال حرکت است، حاصل توسعه علم بوده و لازم است که در جهت اهداف توسعه پایدار حرکت نماید. با توجه به سند چشم انداز کشور، كه ایران ۱۴۰۴ را كشوری توسعه یافته و از حیث علمی و اقتصادی در رتبه یك كشورهای منطقه آسیای جنوب غربی تعریف می‌كند، نیاز به فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحقق این امر می باشد. بدین منظور توجه به حوزه فناوری و اهمیت توجه به این مقوله از دوران دانش آموزی مورد توجه ویژه مسئولان امر می باشد. در این راستا و در جهت تقویت و گسترش فضای فناوری و نوآوری در سطح استان اولین دوره فستیوال دانش آموزی در حوزه های هوش مصنوعی، رباتیک، هوافضا در ذیل یازدهمین نمایشگاه فناوری ربع رشیدی برگزار می گردد.

 

    لیگ رباتیک
 • نفر اول ۵ میلیون تومان
 • نفر دوم ۴ میلیون تومان
 • نفر سوم ۳ میلیون تومان
 • استقرار در مرکز رشد
 • بورسیه تحصیلی
 • بورسیه آموزشی

 

 ثبت نام

    لیگ هوافضا
 • نفر اول ۵ میلیون تومان
 • نفر دوم ۴ میلیون تومان
 • نفر سوم ۳ میلیون تومان
 • استقرار در مرکز رشد
 • بورسیه تحصیلی
 • بورسیه آموزشی

 

ثبت نام

هوش‌مصنوعی وبرنامه‌نویسی
 • نفر اول ۵ میلیون تومان
 • نفر دوم ۴ میلیون تومان
 • نفر سوم ۳ میلیون تومان
 • استقرار در مرکز رشد
 • بورسیه تحصیلی
 • بورسیه آموزشی

 

ثبت نام 

    نمایشگاه دستاوردها
 • نفر اول ۵ میلیون تومان
 • نفر دوم ۴ میلیون تومان
 • نفر سوم ۳ میلیون تومان
 • استقرار در مرکز رشد
 • بورسیه تحصیلی
 • بورسیه آموزشی

 

ثبت نام