یازدهمین نمایشگاه رینوتکس ۱۴ الی ۱۷ آذر برگزار می شود

رضا کریملو، صبح روز دوشنبه در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در خصوص تغییر زمان برگزاری یازدهمین نمایشگاه رینوتکس گفت: بنا به اعلام قبلی برگزاری یازدهمین نمایشگاه رینوتکس آبان ماه بود اما بخاطر تغییرات برنامه ها این زمان به ۱۴ الی ۱۷ آذر ماه تغییر پیدا کرد که در محل دائمی […]