معرفی سازمان ربع رشیدی

معرفی سازمان ربع رشیدی

ربع رشیدی (وجه تسمیه)

ربع رشیدی به عنوان قدیمی ترین شهرک دانشگاهی ایران و قطب علوم و فنون اسلامی و انسانی در قرون وسطی و به عنوان الگویی بی نظیر از نظام مدیریتی در همه‌ی ابعاد علوم اسلامی و انسانی، به استناد آثار مورخان و وقفنامه ای که از بانی دانشمند آن، خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی، به یادگار مانده، تاثیر به سزایی در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری داشته است.

این شهرک دانشگاهی در عصر خویش، یعنی در قرن هشتم هجری قمری، بزرگترین مجموعه ی علمی، آموزشی و فرهنگی آن زمان بوده و به همت بانی آن در شرق تبریز پا به عرصه ی وجود نهاد و با جذب دانشمندان، علما، اطبای ممتاز، هنرمندان ماهر، عارفان و اربابان حرف از اقصی نقاط کشور پهناور ایران و جهان، به یک شهر دانشگاهی عظیم و بی نظیر در نوع خود مبدل گشت و فرهنگ و تمدن بشری در قرن چهاردهم میلادی بدون شک مرهون و مدیون این مرکز دانشگاهی بوده است.

به منظور احیاء و حفظ میراث علمی و فرهنگی کشور نام منطقه ويژه علم فناوري آذربايجان شرقي، ربع رشيدي تعیین شده است.

معرفی منطقه ویژه

بر اساس ماده 2 آیین نامه تاسیس مناطق ویژه علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری منظومه‌ای از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساخت‌ها و محیط های ارتباطی، نهادها و موسسات، افراد و اطلاعات می باشد که با تکیه بر خلاقیت و نوآوری ها در یک گستره جغرافیایی و بر اساس یک نظام مدون و هم پیوند با اهداف و راهکارهای معین هماهنگ شده و با جذب فرصت‌ها و سرمایه های علمی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقه ای و بین المللی و اشتراک منافع همه طرفهای ذینفع و هم‌افزایی بین سازمان‌ها، مراکز و موسسات حاضر در منطقه، سبب ارتقای فناوری و در نتیجه توسعه تولید، ثروت، رفاه ملی و ایجاد جامعه دانایی محور می شوند. بر این اساس منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز یکی از پنج منطقه ویژه ای می باشد که در تاریخ 93/10/27 از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عتف) مجوز دریافت نمود.

محدوده منطقه ربع رشیدی

منطقه ويژه علم و فناوري ربع رشيدي درمحدوده شهر تبریز واقع است كه از طرف شمال به مرز شمالي شهر (كوه عون بن علي) از سمت جنوب غربي به حد شمالي شهر آذرشهر و از غرب به شهرك سرمايه‌گذاري خارجي و از شرق به شهرك صنعتي عالي نسب (سعيدآباد) ختم مي‌شود.